Hem

Litteratur

Forskning

Teater

CV

Aktuellt

Forskning

Forskning

 

 

Se också min hemsida Juridiska fakultetens hemsida:

 

http://www.jur.uu.se/PersonalInfo.aspx?UserId=607

 

Artikel 2009: EU-rätt, osäkerhet och rättens nya landskap JT 2009/10 nr 2

Artikel 2009: Romersk rätt och juridikens produktiva sida JT 2009/10 nr 1

Artikel 2009: Rättens nya landskap (under publicering) 

Artikel 2008 Behovet av en ny juridisk metodlära: En uppgörelse med funktionalistiskt tänkande inom rättsvetenskapen

Artikel 2008: När summan blir mer än delarna, Festskrift till Anders Fogelklou

Artikel 2007: From person to party - The fundamental problems of Social Private Law, Scandinavian Studies in Law 50, s. 496 - 511

Bok 2005: Rättens individualisering: Mot en ny juridisk antropologi

Artikel 2003: Allmän rättslära och feministisk rättsteori, Festskrift till Frändberg,

Bok 2003: Bör den allmänna rättsläran omorienteras

Bok 2002: Rättens kulturgräns, 2:a uppl.

Doktorsavhandling 1996: The Lawyer and Language

 

                                                              

 

Ladda ner rättens individualisering som PDF-fil:

 

Individbokwebb\Individbokwebb.pdf