Hem

Litteratur

Forskning

Teater

CV

Aktuellt

 

CV

 

 

Bo Wennström

Sturegatan 19 B

752 23 Uppsala

e-mail: bowen@bowennstrom.se eller bo.wennstrom@jur.uu.se

telefon: 018/ 55 11 86 (hem)

            018/ 471 76 75 (arb.)

            0174/ 25126 (landet)

             0722234344  (mobil)                                                                                                   

 

Utbildning m.m.

Jur. kand. 1980

Jur. doktor 1994

Docent i allmän rättslära vid Uppsala universitet

Professor, rättsvetenskap

 

Anställningar

1981 till 1985 olika anställningar vid olika teatrar som teatRum, Teater Gaia och Teater Kanalj.

1985 - 1995 Institutionen för handelsrätt vid Uppsala universitet. som adjunkt

1995 - Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, från 1997 halvtid, som universitetslektor

1997 - Universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet, halvtid som utbildningsledare.

2009 - Professor, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Publicerat

Pjäser

 

Jag har skrivit sammanlagt sju pjäser som satts upp av dessa vill jag särskilt nämna:

 

Morbror Ruben (1989)

Min hemliga trädgård (1991)

Herberts hemligheter (1993)

 

Skönlitteratur

Albert (roman) Författarförlaget 1988

Felix (roman) Fischer och Rye 1989

Ingenting händer av en tillfällighet (roman) Edition Edda 2009

 

Vetenskapliga arbeten (urval)

Artikel 2009: EU-rätt, osäkerhet och rättens nya landskap JT 2009/10 nr 2

Artikel 2009: Romersk rätt och juridikens produktiva sida JT 2009/10 nr 1

Artikel 2009: Rättens nya landskap (under publicering) 

Artikel 2008 Behovet av en ny juridisk metodlära: En uppgörelse med funktionalistiskt tänkande inom rättsvetenskapen

Artikel 2008: När summan blir mer än delarna, Festskrift till Anders Fogelklou

Artikel 2007: From person to party - The fundamental problems of Social Private Law, Scandinavian Studies in Law 50, s. 496 - 511

Bok 2005: Rättens individualisering: Mot en ny juridisk antropologi

Artikel 2003: Allmän rättslära och feministisk rättsteori, Festskrift till Frändberg,

Bok 2003: Bör den allmänna rättsläran omorienteras

Bok 2002: Rättens kulturgräns, 2:a uppl.

Doktorsavhandling 1996: The Lawyer and Language

 

Företagande

 

2006 startade jag och min kompanjon Academicum AB, ett avknoppningsföretag till Uppsala universitet, se vidare:

 

www.academicum.se